Project ZrCoin
Start day 5 / 11 / 2017
End day 5 / 6 / 2017
Website http://www.zrcoin.io
White Paper [button color=”” size=”” type=”square” target=”_blank” link=”https://minexcoin.com/html/download/wpeng.pdf”]Xem[/button]

 

[wptab name=’Description’]

Công ty lựa chọn Blockchain để đầu tư vào việc sản xuất các vật liệu công nghiệp.
IIE nhằm gây quỹ cho sự phát triển của nhà máy.

[/wptab]

[wptab name=’ICO Details’]

Phân phối Token

Tất cả các Token sẽ được phân phối sau ICO trong một tuần cho những người tham gia, 100%


Giá Token

Ngày 1 – $ 1,40

Ngày 2 – $1,44

Ngày 3 – $ 1,46

Ngày 4 – $1,47

Ngày 5-6 – $1,48

Ngày 7-13 – $1,50

Ngày 14-20 – $1,53

Ngày 21-26 – $1,54

Ngày 27-30 – $1,55

 


Dự kiến ​​tăng

Hơn 3,5 triệu đô la Mỹ

[/wptab]

[end_wptabset]

ZrCoin – ICO overview

| ICO | 0 Comments
About The Author
- Biết tới Bitcoin từ 2013, bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ 2014. Tuy nhiên mình đã mất khá nhiều, từ đầu tư dàn máy cho đến đầu tư vào các sân chơi hay thuê đám mây. Bây giờ thì đã có kinh nghiệm và thu nhập nên muốn chia sẻ với mọi người để tránh lạc lối khi đầu tư vào bitcoin.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>