Ethereum đã được dự đoán sẽ nhảy vọt trong năm nay, và thật sự giá của nó đã tăng đến chóng mặt chỉ trong vài tháng đầu năm, từ khoảng $10 lên đến hơn $350. Điều này đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến nó. Tuy nhiên, liệu đồng tiền này […]

Read more