Một thử thách tất yếu cho Bitcoin và các loại tiền điện tử là làm thế nào để chúng hoạt động dễ dàng trong thế giới thực. Một công ty Statrup ở Singapore nói rằng câu trả lời là thẻ Visa. TenX đang nghiên cứu phát triển một loại thẻ ghi nợ có khả năng chuyển đổi nhanh […]

Read more