Mới đây, một Trader lướt sóng tiền điện tử đã biến số tài sản 55 triệu USD thành 280 triệu USD chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Tuy nhiên không ai biết được trader này là ai ngoài dãy địa chỉ ví tiến ảo của anh ta. Địa chỉ ví 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 đã được post trên Instagram […]

Read more