DCA là  gì? DCA trong chứng khoán. DCA – Dollar-Cost Averaging hay còn gọi là Chiến lược trung bình hoá chi phí đầu tư. Đây là một chiến thuật đầu tư đơn giản, hữu ích, với chi phí đầu tư thấp và nó làm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ […]

Read more