Tag Page

Thẻ: blockchain

EBAday 2017

Các chuyên gia thanh toán cao cấp nhất của châu Âu sẽ tập trung tại Dublin cho EBAday 2017. EBAday được…

read more

Blockchain là gì?

Đã nhắc tới Bitcoin, Ethereum,.. thì nhiều người sẽ biết công nghệ đứng sau nó là công nghệ Blockchain. Tuy nhiên…

read more