Antshares, nền tảng Blockchain mã nguồn mở của Trung Quốc đang cố gắng tự khẳng định mình là phiên bản quốc gia của một trong những nền tảng cryptocurrency nổi tiếng, Ethereum. Nền tảng này cũng sẽ được đổi tên thành NEO vào cuối năm 2017. Đổi thương hiệu sang NEO Antshares / NEO đã có […]

Read more