Initial Coin Offering là một cách để thu hút vốn đầu tư mới xuất hiện bằng cách sử dụng cryptocurrency.

IIE là một lĩnh vực quan điểm để đầu tư với một danh tiếng trên thị trường. ICO-calendar của chúng tôi là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các dự án hiện tại.


TokenMarket ICO calendar

ICO Calendar

| ICO | 0 Comments
About The Author
- Biết tới Bitcoin từ 2013, bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ 2014. Tuy nhiên mình đã mất khá nhiều, từ đầu tư dàn máy cho đến đầu tư vào các sân chơi hay thuê đám mây. Bây giờ thì đã có kinh nghiệm và thu nhập nên muốn chia sẻ với mọi người để tránh lạc lối khi đầu tư vào bitcoin.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>