Blog

Hải quân Mỹ nghiên cứu tích hợp công nghệ Blockchain cho các hệ thống sản xuất an toàn hơn

Trung tâm sáng chế của Hải quân Hoa Kỳ gần đây đã công bố bản kế hoạch liên quan đến việc sử dụng công nghệ Blockchain cho các hệ thống sản xuất của họ.

Trong thông báo này, họ đã đề cập cụ thể đến mối quan tâm của họ về việc bổ sung công nghệ Blockchain vào việc in 3D của họ nhằm giúp chuyển dữ liệu an toàn thông qua quá trình sản xuất.

Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch sử dụng công nghệ Blockchain

Theo thông tin từ phòng tham chiến Cryptologic & Trung úy Jonathan McCarter, Hội đồng Cố vấn sáng chế Hải quân sẽ dẫn đầu việc kiểm tra tích hợp công nghệ Blockchain vào hệ thống của họ. Họ sẽ làm các bài kiểm tra và thử nghiệm thí điểm về Proof of Concepts, chia sẻ dữ liệu và đảm bảo thiết kế kỹ thuật số trong toàn bộ mạng lưới thông tin của Hải quân. Họ cũng lên kế hoạch tạo ra một lớp chia sẻ dữ liệu giữa các trang in 3D sử dụng công nghệ Blockchain.

Blockchain đang được sử dụng trong chính phủ

Đây chỉ là sự bắt đầu của sự lan rộng của công nghệ Blockchain ở chính phủ Hoa Kỳ. Nó đang dần được chấp nhận bởi công chúng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chính phủ đang dần tích hợp nó vào hoạt động của họ.

Trên thực tế, đã có một vài lĩnh vực của chính phủ quan tâm đến công nghệ Blockchain. Tháng 5 năm ngoái, Cục Quản lý Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia trao tổng cộng 9,7 triệu đô la cho một số doanh nghiệp nhỏ để nghiên cứu công nghệ về sử dụng Blockchain. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ Blockchain để đấu thầu hợp đồng.

[Theo Cointelegraph]

Related Posts

You may like these post too

CEO của Neo: Các ngân hàng nên ứng dụng Blockchain để xây dựng nền kinh tế thông minh

Trả lời

it's easy to post a comment