Thế giới tài chính, thương mại điện tử và các ngành công nghiệp khác chứng kiến ​​hàng triệu giao dịch mỗi ngày nên chuẩn bị cho những thay đổi nhanh chóng nhằm cạnh tranh và tạo thuận lợi cho các giải pháp mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh […]

Read more

Trung tâm sáng chế của Hải quân Hoa Kỳ gần đây đã công bố bản kế hoạch liên quan đến việc sử dụng công nghệ Blockchain cho các hệ thống sản xuất của họ. Trong thông báo này, họ đã đề cập cụ thể đến mối quan tâm của họ về việc bổ sung công nghệ […]

Read more