Archive Page

Chuyên mục: Coininfo

Ethereum là gì?

Ethereum là gì? Ethereum là một nền tảng dựa trên blockchain mở, với các tính năng thông minh đặc trưng. Nó…

read more

Dash là gì?

Dash (DASH) là một loại tiền tệ kỹ thuật số thế hệ tiếp theo dựa trên nền tảng Bitcoin. Dash đã…

read more

NameCoin là gì?

NameCoin là gì? Namecoin là một công nghệ mã nguồn mở thử nghiệm nhằm cải thiện sự phân cấp, an…

read more

NXT là gì?

NXT LÀ GÌ? Nxt là một nền tảng mã nguồn mở tiên tiến blockchain dựa trên các chức năng của…

read more

LiteCoin là gì?

Litecoin là gì? Litecoin là một dạng tiền tệ ngang hàng của mạng Internet cho phép thanh toán tức thời…

read more

Bitcoin là gì?

Bitcoin là gì? Bitcoin, ký hiệu tiền tệ là BTC, là loại tiền điện tử được tạo ra đầu tiên…

read more